bancsabadell.com

Presentació del Programa Sumas

Vídeo publicat el dia 25/10/2012

El Programa Sumas acompanya als empleats de Banco CAM fins el moment de la integració, per garantir que en el mes de desembre hagin adquirit els coneixements i habilitats necessaris per al desenvolupament de la seva activitat en un nou entorn corporatiu, operatiu i tecnològic.