bancsabadell.com

Presentació de resultats del primer trimestre de 2013

Vídeo publicat el dia 21/05/2013

Presentació de resultats de Banc Sabadell del primer trimestre de 2013. Banc Sabadell obté un benefici net atribuït de 51,1 millons d'euros i millora tots els marges de negoci.