bancsabadell.com

Resultats 2T 2018 de Banc Sabadell: Jaume Guardiola, CEO

Vídeo publicat el dia 23/08/2018