bancsabadell.com

Resultats 1S19 de Banc Sabadell. Jaume Guardiola, CEO

Vídeo publicat el dia 25/07/2019

El CEO de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, resumeix els resultats del primer semestre de 2019.