bancsabadell.com

Resultats 3T19 de Banc Sabadell. Jaume Guardiola, CEO

Vídeo publicat el dia 14/01/2020

El conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, exposa les principals magnituds del tercer trimestre de 2019.