bancsabadell.com

Sabadell Renting aposta pels vehicles elèctrics

Vídeo publicat el dia 14/06/2017

Sabadell Renting poseeix amb una flota en la qual el 74% dels vehicles són sostenibles, el que mostra la seva aposta per ser part del canvi en el paradigma de la mobilitat. Descobreix els avantatges que ofereix Sabadell Renting amb els que mitjançant una única quota es concentren tots els serveis que el vehicle necessita. Descobreix més aquí