bancsabadell.com

Sol.licitud de clau de signatura per SMS

Vídeo publicat el dia 29/10/2012

Màxima seguretat i confidencialitat: amb aquest servei, que és gratuït, es millora la seguretat de les transferències que fa per BS Online, ja que s’introdueix un canal nou (el terminal mòbil) necessari per poder finalitzar l’operació. Quan tingui el servei activat, per a les operacions que es considerin de risc significatiu, li enviarem un missatge SMS indicant-li la coordenada que ha d’utilitzar per signar. Més informació. Nota: aquest contingut està disponible només en castellà.