bancsabadell.com

Resultats de "Experiencies"

23/10/2019

Experiències

La transformació del rol del CFO, per Xavier Daniel

10/01/2018

Experiències

La nova estructura de xarxa de Banc Sabadell, per Enrique Crespo

10/01/2018

Experiències

La gestió d'equips a la noves OMU de Banc Sabadell, per Gonzalo Zehr

10/01/2018

Experiències

El segment estrangers a Banc Sabadell, per Enrique Ladrón de Guevara

02/01/2018

'Experiències'

Coordinació global