bancsabadell.com

Una campanya que ens identifica

Vídeo publicat el dia 07/10/2016

Fa uns dies presentàvem la nova campanya publicitària. Avui volem explicar-te, amb un vídeo i d'una manera més amena, els missatges intrínsecs que defineixen la identitat de tots els que formem el Grup BS. Aquesta és la imatge de marca que estem construint entre tots i ha d'estar present en la nostra relació amb els clients, en el teu dia a dia.