bancsabadell.com

Valoració d'acompliment

Vídeo publicat el dia 11/11/2015

Aquest vídeo descriu totes les fases del procés de valoració d'acompliment en les que el manager intervé.