bancsabadell.com

Videosessió Exportar per Créixer: requisits tècnics per a l'exportació

Vídeo publicat el dia 20/11/2013

Videosessió sobre exportació del programa Exportar per Créixer centrada en conèixer els requisits tècnics per a l'exportació, la certificació i la inspecció. La sessió va a càrrec d'Antón Elejabeitia, gerent d'Inspecció de AENOR.